Affaldshåndtering

Hvorfor Wivalux fokusereaffald

I de seneste årtier har der været en dramatisk vækst i forbruget uden, at man har tænkt over, hvad dette medfører af yderligere produktion af affald (forbrug og smid væk). Man har først i de senere år haft fokus på at etablere faciliteter der skal sikre bortskaffelse eller recirkulering af denne øgede mængde affald. Som altid først når problemerne er opstået.

Som følge heraf står vi nu over hele verden over for enorme udfordringer - med mikroplast i verdenshavene, åbne ulovlige lossepladser, der dumper affald og frigiver skadelige stoffer til undergrunden og atmosfæren, hvilket bringer drikkevandet og klimaet i fare. Desuden er disse lossepladser også hjemsted og yngleplads for sygdomme og skadedyr.

Desuden er disse lossepladser også hjemsted og yngleplads for sygdomme og skadedyr.

WIVALUX har adgang til forskellige teknologier, som hver især kan sikre behandling af den producerede affaldsmængde - herunder sikre en sikker bortskaffelse og et økonomisk fordelagtigt output, som også er grønt og dermed en fordel for klimaet.

Den mest kendte og anvendte teknologi er produktion af biogas på basis af alle typer af organisk affald (husholdningsaffald, affald fra husdyrhold, affald fra landbrugsproduktion, slagteriaffald osv.).

Biogas har en lang række anvendelsesmuligheder og er desuden egnet til lagring. Som sådan er biogas langt bedre end andre vedvarende energikilder. Biogasanlæg kan desuden producere strøm via en generator ud af den producerede gas. Biogassen produktionen er både uafhængig af sol og vind.

Gode grunde til biogas 

  1. Biogas gør vores energiproduktion mere sikker og stabil
  2. Biogas leverer ikke kun gas og/eller elektricitet, men også varme
  3. Biogas er en erstatning for naturgas
  4. Biogas kan bruges som brændstof
  5. Biogas er godt for klimaet og sparer CO2
  6. Det afgassede ret produkt er organisk og kan udnyttes som gødning og skal derfor ikke bare bortskaffes. 
  7. Biogasgødning kan erstatte mineralsk gødning
  8. Biogasanlæg kan udnyttes af industri og landbrug 
  9. Biogas styrker landdistrikterne og skaber arbejdspladser

Certificeringer

Wivalux har udviklet et unikt samarbejde med nogle af de førende leverandører af disse anlæg, og kombineret med vores innovative finansielle modeller er vi i stand til at lave en løsning, der giver mange fordele:

Wivalux-modellen vil blive implementeret sammen med lokale private erhvervs partnere, kommuner eller statslige organer for at sikre engagement og succes, men også for at støtte den lokale økonomi. Det er vigtigt for Wivalux at understrege, at jo flere lokale enheder kan deltage, jo bedre.

Wivalux har kapacitet til at supportere og føre tilsyn, herunder sikre, at de lokale partnere får den rette uddannelse og vejledning til at drive anlægget. Det er vigtigt og afgørende for projektets succes.

Fordele

Produktsortiment

Vi tilbyder løsninger baseret på det enkelte projekts adgang til råvarer samt krav til output inden for følgende teknologier:

Vi har også adgang til andre teknologier, der er mere specifikt centreret omkring mere specifikke processer - herunder genanvendelse af elektronisk affald.

Lad os høre fra dig - og lad os skræddersy en løsning, der dækker dine behov.

Send en mail

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.